git使用其它

 

 

創建目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 切換到本地新建的dev分支,目錄下還是這個目錄下的文件。我push一下,指定推送到dev分支,那麼dev分支就在遠程倉庫同步創建,並且文件也是本地這個目錄下的文件,一樣的。

 

 

 

 好像得改個名字纔行,比如dev2,然後拼接斜線和其它字符串

 

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章