CSharp: vs 2022

package.json

 

{
 "name": "healthcheck",
 "version": "0.0.0",
 "scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "echo Starting... && ng serve",
  "build": "ng build",
  "build:ssr": "ng run HealthCheck:server:dev",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e"
 },
 "private": true,
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "9.0.0",
  "@angular/common": "9.0.0",
  "@angular/compiler": "9.0.0",
  "@angular/core": "9.0.0",
  "@angular/forms": "9.0.0",
  "@angular/platform-browser": "9.0.0",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "9.0.0",
  "@angular/platform-server": "9.0.0",
  "@angular/router": "9.0.0",
  "@nguniversal/module-map-ngfactory-loader": "9.0.0-next.9",
  "aspnet-prerendering": "3.0.1",
  "bootstrap": "4.4.1",
  "core-js": "3.6.1",
  "jquery": "3.5.1",
  "oidc-client": "1.9.1",
  "popper.js": "1.16.0",
  "rxjs": "6.5.4",
  "zone.js": "0.10.2"
 },
 "devDependencies": {
  "@angular-devkit/build-angular": "0.900.0",
  "@angular/cli": "9.0.0",
  "@angular/compiler-cli": "9.0.0",
  "@angular/language-service": "9.0.0",
  "@types/jasmine": "3.5.0",
  "@types/jasminewd2": "2.0.8",
  "@types/node": "13.1.1",
  "codelyzer": "5.2.1",
  "jasmine-core": "3.5.0",
  "jasmine-spec-reporter": "4.2.1",
  "karma": "4.4.1",
  "karma-chrome-launcher": "3.1.0",
  "karma-coverage-istanbul-reporter": "2.1.1",
  "karma-jasmine": "2.0.1",
  "karma-jasmine-html-reporter": "1.5.1",
  "typescript": "3.7.5"
 },
 "optionalDependencies": {
  "node-sass": "4.13.0",
  "protractor": "5.4.2",
  "ts-node": "5.0.1",
  "tslint": "5.20.1"
 }
}

 

 

 

 

民為何,民為國之根本,做官,當以愛民養民為每一要事,蓋民為國本,培養民氣,即為培養國脈,凡有害於民者,必盡力而除之,有利於民者,必實心謀之。

至作官,只是以愛民養民為第一要事,即所謂報國者亦不外此。蓋民為國本,培養民氣即是培養國脈。緣民心樂,民氣和,則不作亂,而國家予以平康,此即所以報國也。爾以後務時時體察此言,立心照辦。凡有害民者,必盡力除之;有利於民者,必實心謀之。
《貴州織金丁寶楨:以愛民養民為第一要事》丁寶楨,傳說菜名宮保雞丁的創造者
https://www.ccdi.gov.cn/yaowen/201611/t20161107_144315.html

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章